Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023  Овчаренко  А.Ю.

Кількість публікацій у базі даних 7, з них надруковано 7:

статей у вітч. виданнях 0 статей у заруб. виданнях 0 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 7 Тези доп. на заруб. конф. 0 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А. ФОРМУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДАМИ ФАЗОВОГО КОНТРАСТУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ В МЕДИЦИНІ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.130 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Лебедь О.А., Овчаренко А.Ю., Стародуб С.С., Kрамченков А.Б. Актуальні питання реалізації фазового контрасту на компактних джерелах рентгенівського випромінювання // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 55-56 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А., Крамченков А.Б. Особливості перерозподілу інтенсивності на границі поділу середовищ в методі лінійного фазового контрасту // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 64-66. : тези доп. на вітч. конф.

4 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А. Формування фазоконтрасного зображення багатокомпонентних тестових об'єктів // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 55-57. : тези доп. на вітч. конф.

5 . Овчаренко А. Ю., Лебедь О. А. Аналітичний опис формування рентгенівського фазоконтрасного зображення // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 59-61. : тези доп. на вітч. конф.

6 . Artur Ovcharenko, Oleksandr Lebed Calculation model of X-ray phase contrast image of tested structure // XII Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics”, December 21 – 22, 2021, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics Kyiv, Ukraine, р. 11. : тези доп. на вітч. конф.

7 . Овчаренко А.Ю. Параметри джерела випромінювання для спостереження фазоконтрастних зображень // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців, м. Суми, 13-15 квітня 2020 р. – Суми: СумДПУ, 2020. – с. 36-38. : тези доп. на вітч. конф.


1 

Останні новини

Різне

Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків! Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 29.11.2023 Детальніше ...