Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023  Ворона  М.І.

Кількість публікацій у базі даних 8, з них надруковано 8:

статей у вітч. виданнях 1 статей у заруб. виданнях 0 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 7 Тези доп. на заруб. конф. 0 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Ворона М.І., Лебедь О.А. ЧАС ЖИТТЯ ПОЗИТРОНА В РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТАХ В НАБЛИЖЕННІ СФЕРИЧНО СИМЕТРИЧНОЇ ЯМИ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.55 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Ворона М.І., Лебедь О.А. Вплив тунелювання електронів на швидкість анігіляції позитрона в сферичній потенціальній ямі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 28-30. : тези доп. на вітч. конф.

3 . Vorona M.I., Lebed O.A. POSITRON ANNIHILATION RATE IN POINT DEFECTS OF REACTOR MATERIALS WITHIN THE MODIFIED TAO-ELDRUP MODEL // Nuclear Physics and Atomic Energy, 2023, V.24 (2), pp.113 - 121 : стаття у вітч. виданні

4 . Ворона М.І., Лебедь О.А. Час життя позитронів в потенціальній ямі в модифікованій моделі Тао-Елдрупа // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с.16-17. : тези доп. на вітч. конф.

5 . М. І. Ворона, О. А. Лебедь Анігіляція позитронів у точкових дефектах реакторних матеріалів у модифікованій моделі Тао - Елдрупа // XХІХ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 26 - 30 вересня 2022 року) , с.134-135 : тези доп. на вітч. конф.

6 . Ворона М. І., Денисенко О.І., Лебедь О.А. Методи визначення швидкості анігіляції позитронів в конструкційних матеріалів реакторів // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 23-24. : тези доп. на вітч. конф.

7 . Marina Vorona, Oleksandr Lebed Pseudopotential method for description of positron annihilation in spherically symmetric potential // XII Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics”, December 21 – 22, 2021, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics Kyiv, Ukraine, р. 5-6. : тези доп. на вітч. конф.

8 . Ворона М.І. Метод функціоналу густини для розрахунку часу життя позитронів в матеріалах // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців, м. Суми, 13-15 квітня 2020 р. – Суми: СумДПУ, 2020. – с. 15-16. : тези доп. на вітч. конф.


1 

Останні новини

Різне

Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків! Детальніше ...