Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2023



  Скороход  Р.В.

Кількість публікацій у базі даних 15, з них надруковано 15:

статей у вітч. виданнях 5 статей у заруб. виданнях 1 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 9 Тези доп. на заруб. конф. 0 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Скороход Р.В., Коропов О.В. Дослідження впливу швидкості продукування точкових дефектів та температури на радіаційно-індуковану сегрегацію в сплавах Fe-Cr-Ni методом комп’ютерного моделювання // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 78-80. : тези доп. на вітч. конф.

2 . R. V. Skorokhod, O. V. Koropov Modelling of Radiation-Induced Segregation in Fe–9 at.% Cr Alloy with Alloy Dislocation Subsystem Considered // Metallophysics and Advanced Technologies, 2022, Vol. 44, No. 6, p. 691–711 (0385–0422 ) : стаття у вітч. виданні

3 . Скороход Р.В., Коропов О. В. Вплив енергій міграцій вакансій компонентів сплаву на ефекти радііаційно-індукованої сегрегації в аустенітних сплавах Fe-Cr-Ni // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с.71-73. : тези доп. на вітч. конф.

4 . Скороход Р. В., Коропов О. В. Моделювання впливу дислокаційної підсистеми на ефекти радіаційно-індукованої сегрегації втрикомпонентному сплаві Fe-20%Cr-8%Ni // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 76-77. : тези доп. на вітч. конф.

5 . Roman Skorokhod, Oleksandr Koropov The governing quantitative characteristics of radiation-induced segregation in Fe-Cr-Ni alloy // XII Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics”, December 21 – 22, 2021, Bogolyubov Institute for Theoretical Physics Kyiv, Ukraine, р. 9-10. : тези доп. на вітч. конф.

6 . Скороход Р.В. Коропов О.В. Диференціальні рівняння радіаційно-індукованої сегрегації в компонентних концентрованих металевих стопах // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» Київ, 28-29 грудня 2020 р., стор. 80-89. : стаття у вітч. виданні

7 . Скороход Р.В., Коропов О.В. Розрахунки визначальних кількісних характеристик радіаційно-індукованої сегрегації в металевих сплавах Fe-Cr-Ni // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців, м. Суми, 13-15 квітня 2020 р. – Суми: СумДПУ, 2020. – с. 45-48. : тези доп. на вітч. конф.

8 . Скороход Р. В., Коропов О. В Математична модель радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах Fe-Cr-Ni // Праці VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 27-28 грудня 2019 р. – Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю. В., 2020. – С. 153-160. : стаття у вітч. виданні

9 . Скороход Р.В., Коропов О.В. Математична модель радіаційно-індукованої сегрегації в концентрованих металевих сплавах Fe-Cr-Ni // 8 Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», Київ, 26-27 грудня 2019 : тези доп. на вітч. конф.

10 . Скороход Р.В. Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в потрійних концентрованих металевих сплавах // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 22-24 квітня 2019 р. – Суми: СумДПУ, 2019. – с. 70-71 : тези доп. на вітч. конф.

11 . Р.В. Скороход, О.В. Коропов, В.Л. Денисенко, В.Ю. Сторіжко Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в сплавах Fe-Cr-Ni під дією іонного опромінення // ХVII конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – г. Харьков, 26-29 марта 2019 г. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2019. – с. 78. : тези доп. на вітч. конф.

12 . Oleksandr Koropov, Roman Skorokhod SURFACE-KINETICS-LIMITED OSTWALD RIPENING OF SPHERICAL PRECIPITATES AT GRAIN BOUNDARIES // East European Journal of Physics, 2019, №1, р. 75-85, DOI:10.26565/2312-4334-2019-1-07 : стаття у вітч. виданні

13 . Р.В. Скороход, А.В. Коропов Моделирование радиационно-индуцированной сегрегации в сплавах Fe-Cr-Ni // Физика твердого тела, 2019, том 61, вып. 12, с. 2281-2288, DOI: 10.21883/FTT.2019.12.48605.53ks, http://journals.ioffe.ru/articles/48605 : стаття у заруб. виданні

14 . Skorokhod, R., Buhay, O., Bilyk, V., Denysenko, V., & Koropov, O. MODELING RADIATION-INDUCED SEGREGATION IN BINARY ALLOYS. // East European Journal of Physics, 2018, 5(1), 61-69. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2018-1-07 : стаття у вітч. виданні

15 . Скороход Р.В., Денисенко В.Л., Коропов О.В. Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в тонких плівках Fe -Cr -Ni // XIV Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», м.Харків, Україна. 14-16.11/2018, c.46-47 : тези доп. на вітч. конф.


1 

Останні новини

Різне

Щиро вітаємо провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., с.н.с. Харченка Василя як одного із переможців у конкурсі "Найкращий молодий вчений Академії" та бажаємо йому міцного здоров’я, мирного неба, творчої наснаги і нових наукових успіхів та здобутків! Детальніше ...