Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024  Лебединський  С.О.

Кількість публікацій у базі даних 38, з них надруковано 38:

статей у вітч. виданнях 5 статей у заруб. виданнях 5 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 21 Тези доп. на заруб. конф. 5 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Дяченко М. М., Новак О. П., Лебединський С. О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І. ВПЛИВ НАДКРИТИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.36-37 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Лебединська Ю. С., Лебединський С.О., Холодов Р. І. РОЛЬ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВКРАПЛЕНЬ У ПОЛЬОВИЙ ЕМІСІЙНИЙ СТРУМ З КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИСКОРЮВАЧІВ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.55-56 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Лебединський С.О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРИНИ РЕЗОНАНСНОГО ПІКУ КОЕФІЦІЄНТА ПРОЗОРОСТІ ПОТЕНЦІАЛЬНОГО БАР’ЄРУ У ВИПАДКУ МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.57-58 : тези доп. на вітч. конф.

4 . О. Новак, М. Дяченко, С. Лебединський, Р. Холодов ФОТОІОНІЗАЦІЯ ВАЖКИХ ІОНІВ КОРОТКИМ ЛАЗЕРНИМ ІМПУЛЬСОМ З ЕЛІПТИЧНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.41 : тези доп. на вітч. конф.

5 . Ю.С. Лебединська, С.О. Лебединський, Р.І. Холодов ВПЛИВ НА ПОЛЬОВУ ЕМІСІЮ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ПРИПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИСКОРЮВАЧІВ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.59 : тези доп. на вітч. конф.

6 . Лебединський С.О., Карпенко О.Ю., Батурін В.А., Холодов Р.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ ВИСОКОГРАДІЄНТНИХ ПРОБОЇВ З ІОННО-МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МІДНИХ ЕЛЕКТРОДІВ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.128 : тези доп. на вітч. конф.

7 . Лебединський С.О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І. Теоретичні дослідження впливу пор у при поверхневому шарі металу на густину струму польової емісії // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 53-55. : тези доп. на вітч. конф.

8 . Лебединська Ю.С., Лебединський С.О., Холодов Р. І., Сторіжко В.Ю. Польова електронна емісія при наявності діелектричних вкраплень в металі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 51-53. : тези доп. на вітч. конф.

9 . M. Diachenko, S. Lebedynskyi , R. Kholodov Joule heating of an emitter on the cathode surface by field electron emission current with an account of the nonisolation of the apex // Journal of Vacuum Science and Technology B, 2023, V. 41, № 3, 032805 : стаття у заруб. виданні

10 . Baturin V.A., Karpenko A.Yu., Lebedynskyi S.O., Roenko O.Yu., Eryomin S.O., Novak O.P., Kholodov R.I. STUDY OF VACUUM HIGH-GRADIENT BREAKDOWNS FROM THE ION-MODIFIED SURFACE OF COPPER ELECTRODES // Problems of Atomic Science and Technology, Vol. 2023, No. 3, pp. 103 - 107 : стаття у вітч. виданні

11 . Serhii Lebedynskyi, Ihor Musiienko, Yuliia Lebedynska, Mykhailo Diachenko, Roman Kholodov Modeling of field electron emission current with hemispherical protrusions consideration // The European Physical Journal D, 2023, volume 77, issue 11, 192 : стаття у заруб. виданні

12 . II Musiienko, SO Lebedynskyi, RI Kholodov Nanoclusters and nanoscale voids as possible sources of increasing dark current in high-gradient vacuum breakdown // The European Physical Journal D, 2022, V. 76 (4), p. 1-10 : стаття у заруб. виданні

13 . S. Lebedynskyi, I. Musiienko, R. Kholodov Nanoclusters and nanovoids as possible sources of the dark current increasing // The 36th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC 2022), July 5-8, Korea, p.26 : тези доп. на заруб. конф.

14 . Лебединська Ю.С., Лебединський С.О., Холодов Р.І. Польова електронна емісія з «реальної» поверхні металу // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 43-44. : тези доп. на вітч. конф.

15 . Mykhailo Diachenko, Serhii Lebedynskyi, Roman Kholodov Joule heating of an emitter on the cathode surface by field electron emission current with account of the non-isolation of the vertex // 10th International Workshop on the Mechanisms of Vacuum Arcs (Hybrid MeVArc 2022), p. 6 : тези доп. на заруб. конф.


1  2  3  вперед >>