Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024  Острик   В.І.

Кількість публікацій у базі даних 70, з них надруковано 60:

статей у вітч. виданнях 35 статей у заруб. виданнях 17 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 7 Тези доп. на заруб. конф. 1 електр. публікації 0

Cписок наукових праць, що знаходяться у друці

Некислих К.М., Острик В.И. Рівновага пружного клина з напівнескінченною тріщиною // Математичні методи і фізико-механічні поля : стаття у вітч. виданні

Моргунов М.О., Острик В.И. Згин пружної смуги штампом // Вісник Киівського університету., Серія:фізико-математичні науки : стаття у вітч. виданні

Острик В.І. Щокотова О.М. Ковзний контакт штампа з пружним клином // Журнал „Фізико-хімічна механіка матеріалів” : стаття у вітч. виданні

Щокотова О.М. Острик В.І. Ковзний контакт жорсткого диска з пружним клином // Вісник Київського університету 2010 с.149-152 : стаття у вітч. виданні

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Ostryk V.І. Procedure of Continuation of Boundary Conditions in the Problems of Elasticity Theory // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2024, V. 278, Issue 5 , Pages: 761 - 779 : стаття у заруб. виданні

2 . Ostryk V.І. Wedging of an Elastic Half Plane Along a Semiinfinite Interface Crack // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2024, 282(5), р. 798-816 : стаття у заруб. виданні

3 . Ostryk V.І. Contact of the Faces of an Interface Semiinfinite Crack // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2023, V. 270, №1, р. 123 - 142 : стаття у заруб. виданні

4 . Острик В. І. Розкриття тріщини на межі тонкого жорсткого включення у пружному матеріалі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с.68-69. : тези доп. на вітч. конф.

5 . Ostryk V.І. Contact Problem for a Semi-Infinite Interface Crack in a Piecewise-Homogeneous Strip // International Applied Mechanics, 2023, Volume 59, Issue 1, p. 90-99 : стаття у заруб. виданні

6 . Ostryk V.I. Friction Contact of the Interfacial Crack Faces Under Compression and Shear // International Applied Mechanics, 2023, Volume 59, Issue 4, p. 455 - 467. : стаття у заруб. виданні

7 . Острик В. І. Контактна задача для міжфазного відшарованого напівнескінченного включення // Cучасні проблеми механіки та математики – 2023: зб. наук. праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра та В.О. Пелиха [Ел. ресурс] // Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – 2023. – 452 с. – С. 283–284. : тези доп. на вітч. конф.

8 . Острик В. І. Контакт з тертям берегів міжфазної тріщини за стиску та зсуву // Прикладна механіка. – 2023. – 59, № 4. – С. 90-103. : стаття у вітч. виданні

9 . Ostryk V.І. Inversion Symmetry of the Solutions of Axisymmetric Problems of the Theory of Elasticity for a Cone // Journal of Mathematical Sciences (United States), 2022, V. 265, № 3, р. 438 - 453 : стаття у заруб. виданні

10 . Острик В. І. Розкриття тріщини на межі пружної півплощинита жорсткої стінки // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 57-58. : тези доп. на вітч. конф.

11 . Острик В. І. Фрикційний контакт берегів тріщини у пружному тілі // Контактна механіка. Шорсткість, розшарування і зношування поверхонь: колективна монографія / за заг. ред. Р.М. Мартиняка // Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2022. – 392 с . – стор. 79-114. : стаття у вітч. виданні

12 . Клімчук Т.В., Острик В.І. Розподіли напружень у задачі Каттанео-Міндліна про контакт зі зчепленням і проковзуванням двох циліндричних тіл // Контактна механіка. Фрикційна і адгезійна взаємодія поверхонь: колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Мартиняка // Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2022 – 254 с – с.167-187. : стаття у вітч. виданні

13 . Клімчук Т.В., Острик В.І., Щокотова О.М. Задачі ковзного контакту для смуги та клина // Контактна механіка. Фрикційна і адгезійна взаємодія поверхонь: колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Мартиняка // Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2022 – 254 с – с.167-187. : стаття у вітч. виданні

14 . Острик В.І., Щокотова О.М. Задачі контакту зі зчепленням і проковзуванням // Контактна механіка. Фрикційна і адгезійна взаємодія поверхонь: колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Мартиняка // Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2022 – 254 с – с.215-253. : стаття у вітч. виданні

15 . Острик В. І. Розклинювання пружної півплощини вздовж межової напівнескінченної тріщини // Математичні методи та фізико-механічні поля, 2022, Т.65, № 1-2. – С. 158–171 : стаття у вітч. виданні


1  2  3  4  вперед >>