Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024  Лебедь  О.А.

Кількість публікацій у базі даних 62, з них надруковано 55:

статей у вітч. виданнях 4 статей у заруб. виданнях 19 монографій 1 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 31 Тези доп. на заруб. конф. 0 електр. публікації 0

Cписок наукових праць, що знаходяться у друці

Рощупкин С.П. Лебедь А.А. Эффекты сильного импульсного светового поля в процессах квантовой электродинамики // Видавництво „Наукова думка” : монографія

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . A.Yu. Ovcharenko, О.А. Lebed Modeling of X-Ray Phase Contrast Imaging of Optically Heterogeneous Objects // Jornal of Nano- and Electronic Physics, 2024, Vol. 16 No 2, 02021 (6pp) : стаття у вітч. виданні

2 . Polishchuk A.V., Lebed O.A. CONSTRUCTION AND CALCULATION OF THE 2D FOURIER TRANSFORM FOR THE PHASE RETRIEVAL IN X-RAY PHASE CONTRAST IMAGING // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.9-10 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Ворона М. І,Лебедь О. А. МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ TAO-ЕЛДРУПА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКІСТІ АНІГІЛЯЦІЇ ПОЗИТРОНА В ПОТЕНЦІАЛЬНІЙ ЯМІ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.22-24 : тези доп. на вітч. конф.

4 . Лебедь О.А., Овчаренко А.Ю., Стародуб С.С ПРОСТОРОВА КОГЕРЕНТНІСТЬ КОМПАКТНИХ ДЖЕРЕЛ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.58-59 : тези доп. на вітч. конф.

5 . Овчаренко А.Ю.,Лебедь О.А. ЗАСТОСУВАННЯ РЕНТГЕНIВСЬКОЇ ДИФРАКЦIЇ ДЛЯ АНАЛIЗУ ТРИВИМIРНИХ ОБ’ЄКТIВ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.74-76 : тези доп. на вітч. конф.

6 . А.В. Поліщук, О.А. Лебедь ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕНСИВНОСТІ В МЕТОДІ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ФАЗОВОГО КОНТРАСТУ НА ОСНОВІ ВІЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.90-91 : тези доп. на вітч. конф.

7 . A. Ovcharenko, O. Lebed Detection of Structural Features of Objects Using X-ray Phase Contrast Imaging Method // Ukrainian Journal of Physscs, 2024. Vol. 69, No. 5, с. 293-299 : стаття у вітч. виданні

8 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А. ФОРМУВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДАМИ ФАЗОВОГО КОНТРАСТУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ В МЕДИЦИНІ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.130 : тези доп. на вітч. конф.

9 . Ворона М.І., Лебедь О.А. ЧАС ЖИТТЯ ПОЗИТРОНА В РАДІАЦІЙНИХ ДЕФЕКТАХ В НАБЛИЖЕННІ СФЕРИЧНО СИМЕТРИЧНОЇ ЯМИ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.55 : тези доп. на вітч. конф.

10 . Лебедь О.А., Овчаренко А.Ю., Стародуб С.С., Kрамченков А.Б. Актуальні питання реалізації фазового контрасту на компактних джерелах рентгенівського випромінювання // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 55-56 : тези доп. на вітч. конф.

11 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А., Крамченков А.Б. Особливості перерозподілу інтенсивності на границі поділу середовищ в методі лінійного фазового контрасту // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 64-66. : тези доп. на вітч. конф.

12 . Ворона М.І., Лебедь О.А. Вплив тунелювання електронів на швидкість анігіляції позитрона в сферичній потенціальній ямі // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 28-30. : тези доп. на вітч. конф.

13 . Vorona M.I., Lebed O.A. POSITRON ANNIHILATION RATE IN POINT DEFECTS OF REACTOR MATERIALS WITHIN THE MODIFIED TAO-ELDRUP MODEL // Nuclear Physics and Atomic Energy, 2023, V.24 (2), pp.113 - 121 : стаття у вітч. виданні

14 . Ворона М.І., Лебедь О.А. Час життя позитронів в потенціальній ямі в модифікованій моделі Тао-Елдрупа // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с.16-17. : тези доп. на вітч. конф.

15 . Овчаренко А.Ю., Лебедь О.А. Формування фазоконтрасного зображення багатокомпонентних тестових об'єктів // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 55-57. : тези доп. на вітч. конф.


1  2  3  4  вперед >>