Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024с.н.с.  Кульментьєв  О.І.

Кількість публікацій у базі даних 44, з них надруковано 43:

статей у вітч. виданнях 14 статей у заруб. виданнях 4 монографій 0 підр., довідн., наук.-попул. літ. 0
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 20 Тези доп. на заруб. конф. 5 електр. публікації 0

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Kul`ment`ev А.I. Overview and technologies of advanced nuclear reactors // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.7-8 : тези доп. на вітч. конф.

2 . А.І. Кульментьєв ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ И ИХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.89 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Аlexander Kul’ment’ev Artificial intelligence optimization method for nuclear fuel triso-elements in high-temperature reactor // IXTH International Samsonov Conference “Materials Science Of Refractory Compounds” (MSRC-2024) 27-30 May 2024, Kyiv, Ukraine. - 140p. - P.12 : тези доп. на вітч. конф.

4 . Кульментьєв О. І. ПРОЕКТУВАННЯ НАНОКЛАСТЕРІВ ДЛЯ БЕЗВУГЛЕРОДНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОРІВНЕВОГО КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.87 : тези доп. на вітч. конф.

5 . Кульментьєв О. І., Флат А.Ю. Перспективи розвитку і сучасні актуальні проблеми ядерної енергетики // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 49-51. : тези доп. на вітч. конф.

6 . Kul`ment`ev А.I. Carbon-free energetic and educational Problems in this field // Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "Human problems and ways to solve them", October 23-25, 2023, Rome, Italy. – P. 209-213. : тези доп. на заруб. конф.

7 . Kul`ment`ev А.I., Kul`ment`eva O.P. Cumulative use of nuclear and hydrogen energy – way to ubiquitous environmentally friendly future of human society // Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. «Innovative scientific research: theory and practice», November 21-24, 2023, Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 382-388 : тези доп. на заруб. конф.

8 . Kul`ment`ev А.I. Multilevel computer design of nanoclusters for carbon-free power // Abstracts of reports “XXI conference of high energy physics and nuclear physics” March 21-24, 2023, – Kharkiv. – Р. 83. : тези доп. на вітч. конф.

9 . Kul`ment`ev А.I. Providing of electricity is the main problem of humanity in the 21-st century // Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference "People and the world: global problems of human development", December 18-20, 2023 – Prague, Czech Republic – P. 316- 322. : тези доп. на заруб. конф.

10 . Кульментьєв О. І. Метод оптимізації нанокластерів для водневої енергетики у рамках багаторівневого моделювання // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24-26 жовтня 2022 р. – Суми: ІПФ НАН України, 2022. – с. 42-43. : тези доп. на вітч. конф.

11 . Kul’ment’ev A.I. Sequential multi-level computer simulation of the evolution of materials properties of existing light-water reactors // Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference Florence, Italy, may 10-13, 2022, р.528-530 : тези доп. на заруб. конф.

12 . Kul'ment'ev А. I. Exchance of information between adjacent levels in multi-level computer simulation // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України. м. Суми, 12-14 квітня 2021 р. – Суми: СумДПУ, 2021. – с. 90-91. : тези доп. на вітч. конф.

13 . Кульментьев А.И. Взаимосвязи различных структурных единиц при многоуровневом компьютерном моделировании // Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. 888-890 рр : тези доп. на заруб. конф.

14 . А.Ю. Поліщук, О.І. Кульментьєв Побудова діаграм Пурбе для системи Fe-Cr-Al // Школа –конференція молодих вчених, «Сучасне матеріалознавство : фізика, хімія, технології», Ужгород, Волограй, 4-8 жовтня 2021 р., с. 153-154. : тези доп. на вітч. конф.

15 . О.І. Кульментьєв, А.Ю. Поліщук Вивчення корозійної стійкості реакторних матеріалів // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», м. Харків, Україна, Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна, 17-19 листопада 2021 : тези доп. на вітч. конф.


1  2  3  вперед >>