Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

 

  Науково-дослідний центр ННП

Завідувач центру к.ф.-м.н., доц. Р.Ю. Лопаткін

 

 

Напрямки досліджень

 • Реалізація єдиної науково-технічної політики в галузі створення і виробництва навчальної та наукової техніки.
 • Формування і реалізація програм з розроблення і виробництва навчальної та наукової техніки.
 • Координація розроблення і впровадження сучасних зразків навчально-наукової техніки в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, наукових установах Національної та галузевих академій наук України.
 • Проведення науково-дослідних робіт і розроблення зразків навчальних та наукових приладів нового покоління.

Основні досягнення

2018

На виконання цільової програми НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави» в ІПФ НАН України розроблена конструкторська документація та виготовлена оснастки для відпрацювання технологічного процесу магнетронного напилення тугоплавкими металами на внутрішні поверхні труб діаметром 23...30 мм. Відповідно до технологічного процесу, розраховані, вибрані та закуплені спеціальні блоки живлення.

(О.І. Шкурат, В.М. Канівець, І.Г. Чижов, О.В. Варакін)

2016

Протягом року продовжувалась розробка програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації і автоматизації нестандартного наукового обладнання в напрямку розвитку периферії та програмного забезпечення. За результатами аналізу стану наукових приладів ІПФ НАН України з урахуванням перспективи комп’ютеризації цього обладнання біло складено список необхідних периферійних модулів, які передбачається розробити за наступні етапи.
Розроблявся типовий периферійний модуль для керування кроковим двигуном і набором реле. Всі периферійні модулі мають інтерфейс зв’язку RS-485, що дозволяє під’єднувати їх до модуля логіки високого рівня.
Протягом етапу розроблялись технічні завдання для автоматизації існуючого наукового обладнання, що складає основу для впровадження розробки. Так було розроблено технічне завдання для автоматизації вакуумного універсального посту ВУП-5М, який призначений для отримання плівок з різних матеріалів з високою продуктивністю методом магнетронного розпилення, а також для підготовки об’єктів, досліджуваних за допомогою електронного мікроскопа або інших аналітичних приладів.
За допомогою розроблених модулів проведено автоматизацію ВУП- 5М. Під’єднані крокові двигуни. Створена програма керування технологічним процесом наПротягом року продовжувалась розробка програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації і автоматизації нестандартного наукового обладнання в напрямку розвитку периферії та програмного забезпечення. За результатами аналізу стану наукових приладів ІПФ НАН України з урахуванням перспективи комп’ютеризації цього обладнання біло складено список необхідних периферійних модулів, які передбачається розробити за наступні етапи. Розроблявся типовий периферійний модуль для керування кроковим двигуном і набором реле. Всі периферійні модулі мають інтерфейс зв’язку RS-485, що дозволяє під’єднувати їх до модуля логіки високого рівня. Протягом етапу розроблялись технічні завдання для автоматизації існуючого наукового обладнання, що складає основу для впровадження розробки. Так було розроблено технічне завдання для автоматизації вакуумного універсального посту ВУП-5М, який призначений для отримання плівок з різних матеріалів з високою продуктивністю методом магнетронного розпилення, а також для підготовки об’єктів, досліджуваних за допомогою електронного мікроскопа або інших аналітичних приладів. За допомогою розроблених модулів проведено автоматизацію ВУП- 5М. Під’єднані крокові двигуни. Створена програма керування технологічним процесом на основі програмного забезпечення LabView.

(Лопаткін Р.Ю.)

2015

У рамках програми з наукового приладобудування розроблені універсальні засоби автоматизації і комп’ютеризації нестандартного обладнання для проведення наукових експериментів, що дозволяє пришвидшити розроблення наукових приладів і обладнання, модернізувати існуюче обладнання до сучасного світового рівня, а також завдяки віддаленому доступу використовувати його в центрах колективного користування.

(Р.Ю. Лопаткін)

2014

Протягом року продовжувалась розробка програмно-апаратного комплексу (ПАК) для комп’ютеризації і автоматизації нестандартного наукового обладнання в напрямку розвитку периферії. Розроблено типовий периферійний модуль для вимірювання значень струму і напруги, який відповідає промисловим стандартам. На базі розробленого типового модуля розроблялись модулі для вимірювання температури, вологості, тиску і т.п. Всі периферійні модулі мають інтерфейс зв’язку RS-485, що дозволяє під’єднувати їх до модуля логіки високого рівня (ВУЛМ). Для ВУЛМ розроблено протокол обміну даними з периферійними модулями і з комп’ютером користувача. Також для виконання необхідної логіки роботи ВУЛМ, була розроблена і протестована віртуальна машина. В напрямку впровадження розробок проведено обстеження установки для рентгенівського аналізу речовини на предмет можливості і ступеню її автоматизації. Виявлено основні принципи роботи системи отримання і підтримки вакууму, які будуть покладені в основу алгоритмів роботи автоматизованої системи. Розроблено датчик надвисокого вакууму для створення системи контролю, захисту та зворотного зв’язку.

Лопаткін Р.Ю., Іващенко В.А., Ігнатенко С.М., Канивець В.М., Собко Л.А.

2013

Для розробки агентной обчислювальної мережі, яка дозволить здійснювати менеджмент ресурсів персональних комп'ютерів з метою утилізації неефективно використовуваних потужностей, проводилось дієве моделювання системи, що дозволило виявити необхідні алгоритми життєвих циклів агентів, які представляються вигляді кінцевих автоматів. Було показано, що властивість агента мігрувати з комп'ютера на комп'ютер призводить до більш рівномірного розподілу навантаження на систему, а це, в свою чергу, призводить до підвищення ефективності використання ресурсів. Доведена спроможність агентного підходу для побудови обчислювальних мереж та на основі фреймворку jade розроблений діючий прототип системи. Таким чином, була доведена спроможність запропонованого агентного підходу для побудови багатокористувацьких обчислювальних мереж та виявлено ефективні алгоритми роботи агентів, що дозволяє на основі даних імітаційного моделювання розробити діючий прототип системи. За основу був узятий фреймворк Jade, який одночасно забезпечує функціонал компонентів мультиагентних систем і взаємодію її учасників (агентів) в рамках сервіс-орієнтованого підходу. На даний момент закінчується реалізація і випробування прототипу, який показує непогані результати.

Лопаткін Р.Ю., Іващенко В.А.

 1. Лопаткин Р.Ю., Петров С.А., Иващенко В.А. Вычислительная сеть на основе персональных компьютеров // Сборник докладов шестой всероссийской научно-практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2013). Том 1. // ISBN 978-5-9690-0221-0 // Издательство «ФЭН» Академии наук РТ, Казань, 2013, c. 155-159.
 2. Лопаткин Р.Ю., Петров С.А., Иващенко В.А. «Моделирование агентной вычислительной системы» // VI Міжнародна конференція академіка Івана Івановича Ляшко “Обчислювальна та прикладна математика” (Україна, Київ, 5-6 вересня 2013 года)
 3. Лопаткин Р.Ю., Иващенко В.А. «Распространение информации в распределенной вычислительной сети» Международная конференция "Параллельные и распределенные вычислительные системы " PDCS 2013 (Украина, Харьков, 13-14 марта 2013 года)
 4. Иващенко В.А. «Агентная вычислительная система» 11-та Міжнародна науково-технічна конференція "НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – NOCOTE'2013" (АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, 16-19 вересня 2013 р.)
 5. Lopatkin R., Ivashchenko V., Petrov S. «Agent-based computational system» Third International Conference "High Performance Computing" HPC-UA 2013 (Ukraine, Kyiv, October 7-11, 2013)

2012

Робота НДЦ ННП проводиться в напрямках:

 • наукового і навчального приладобудування за темою 379-10 «Розробка інтерактивних мікропроцесорних систем для комп’ютеризації навчального експерименту»; 
 • інформаційних і грід технологій.

За першим напрямком, була закінчена розробка універсального-програмно-апаратного комплексу (УПАК) для комп’ютеризації демонстраційних і лабораторних експериментів за програмою ЗНЗ України. Розробка супроводжується повним комплектом конструкторської і технологічної документації. До експериментів у вигляді електронних зошитів і каталогу шаблонів експериментів підготовлені методичні рекомендації. УПАК в сукупності з класичним обладнанням може суттєво підвищити рівень викладання природничих наук в ЗНЗ України, що має великий соціальний ефект.

За другим напрямком, проведено масштабну реконструкцію грід-кластеру ІПФ НАН України. Закуплено і встановлено сховище даних, що дозволяє суттєво підвищити якість розрахунків, зберігати більшу кількість даних і отримувати аналітичні результаті з більшого поля даних. Повністю перевстановлено програмне забезпечення на більш свіже, що дозволить встановити сучасне проміжне програмне забезпечення і під’єднати кластер до Українського академічного гріду.

2011

На основі універсального-програмно-апаратного комплексу (УПАК) розроблено комп’ютеризовані лабораторії з механіки та електрики, які дозволяє проводити демонстраційні і лабораторні експерименти за програмою ЗНЗ України. До лабораторій у вигляді електронних зошитів і каталогу шаблонів експериментів підготовлені методичні рекомендації.

(Лопаткін Р.Ю., Собко Л.А., Колесник М.І, Ігнатенко С.М.)

Грід-кластер ІПФ НАН України включено до моніторингу Українського національного гріду ыстановлено нове програмне забезпечення Wien2К.

(Купрієнко В.В., Борисенко Ю.П.)

Проведено розширення регіональної інформаційної мережі шляхом підключення до регіонального вузла всеукраїнської мережі обміну даними деяких сумських провайдерів, через яких передбачається підключення всіх університетів.

(Лопаткін Р.Ю., Іващенко В.А.)

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Опитування стосовно створення Національної електронної науково-інформаційної системи. Детальніше ...

Збори молодих вчених Інституту прикладної фізики НАН України Детальніше ...