Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Загальна інформація Склад
 

Підготовка наукових кадрів

Аспірантура та докторантура

Інститут прикладної фізики НАН України здійснює підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

Аспірантура

 • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.16 – фiзика  ядра,  елементарних частинок і високих енергій;
 • 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок;
 • 03.00.02–біофізика.

Докторантура

 • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.16 – фiзика  ядра,  елементарних частинок і високих енергій;

Необхідні документи

Аспірантура

 1. заява;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. автобіографія;
 4. характеристика-рекомендацiя з місця роботи (особам, що вступають до аспірантури безпосередньо після закінчення  вузу  необхідно  мати рекомендацію вченої ради вузу або факультету);
 5. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 6. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури , які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності;
 7. медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 8. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 9. копія паспорта;
 10. фотокартка 3х4 см

Докторантура

 1. заява;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. автобіографія;
 4. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 5. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 7. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 8. медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 9. копія паспорта;
 10. фотокартка 3х4 см;

Документи подаються щорічно з 20 липня по 10 вересня.

Зарахування до докторантури проводиться щорічно з 1 вересня.

До аспiрантури з вiдривом вiд виробництва приймаються на конкурсній основі особи вiком до 35 рокiв, без вiдриву - до 45 рокiв, якi мають вищу освiту і  кваліфікацію спеціаліста або магістра та виявили схильність до наукової діяльності.

Абітурієнти складають вступні іспити з філософії, іноземної мови та обраної наукової спеціальності (в обсязі програми для вузу)  щорічно з 1 жовтня. 

Розклад екзаменів

Навчальний  рік  починається  з  1  листопада.

Контактна інформація

Науково-організаційний відділ

(0542) 22-46-08, aspirantura [at] ipfcentr [cdot] sumy [cdot] ua

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 58, каб. 9

Останні новини