Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024

Загальна інформація Склад
 

Підготовка наукових кадрів

Аспірантура та докторантура

Інститут прикладної фізики НАН України здійснює підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

Аспірантура

 • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.16 – фiзика  ядра,  елементарних частинок і високих енергій;
 • 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок;
 • 03.00.02–біофізика.

Докторантура

 • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.02 – теоретична фізика;
 • 01.04.16 – фiзика  ядра,  елементарних частинок і високих енергій;

Необхідні документи

Аспірантура

 1. заява;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. автобіографія;
 4. характеристика-рекомендацiя з місця роботи (особам, що вступають до аспірантури безпосередньо після закінчення  вузу  необхідно  мати рекомендацію вченої ради вузу або факультету);
 5. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 6. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури , які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності;
 7. медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 8. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 9. копія паспорта;
 10. фотокартка 3х4 см

Докторантура

 1. заява;
 2. особовий листок з обліку кадрів;
 3. автобіографія;
 4. копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 5. список опублікованих наукових праць і винаходів;
 6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 7. копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 8. медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
 9. копія паспорта;
 10. фотокартка 3х4 см;

Документи подаються щорічно з 20 липня по 10 вересня.

Зарахування до докторантури проводиться щорічно з 1 вересня.

До аспiрантури з вiдривом вiд виробництва приймаються на конкурсній основі особи вiком до 35 рокiв, без вiдриву - до 45 рокiв, якi мають вищу освiту і  кваліфікацію спеціаліста або магістра та виявили схильність до наукової діяльності.

Абітурієнти складають вступні іспити з філософії, іноземної мови та обраної наукової спеціальності (в обсязі програми для вузу)  щорічно з 1 жовтня. 

Розклад екзаменів

Навчальний  рік  починається  з  1  листопада.

Контактна інформація

Науково-організаційний відділ

(0542) 22-46-08, aspirantura [at] ipfcentr [cdot] sumy [cdot] ua

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 58, каб. 9

Останні новини

Різне

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України,з глибоким сумом сповіщають, що 15 травня 2024 року на 54-му році життя зупинилось серце видатного українського фізика, лідера наукової школи “Квантові підходи в задачах зіткнення важких іонів і електронів в електромагнітних полях” Романа Івановича Холодова. Детальніше ...