Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Наукові проекти| Тематичні напрямки |

ПЕРЕЛІК пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 • Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
 • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
 • Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
 • Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
 • Найважливіші фундаментальні проблеми розвитку ракетно-космічних технологій

Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
 • Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси
 • Суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. Грід- та клауд-технології
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення
 • Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри
 • Технології та засоби захисту інформації

Енергетика та енергоефективність

 • Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики
 • Технології атомної енергетики та методи оцінки її безпеки
 • Технології енергетичного машинобудування
 • Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні технології
 • Нанотехнології створення нового покоління мастильних матеріалів для промисловості. Технології та засоби експертно-аналітичного контролю якості моторних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива згідно з вимогами "Євро-4"," Євро-5"; скрапленого нафтового газу і біопалива)
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки
 • Енергоефективні технології на транспорті

Раціональне природокористування

 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
 • Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
 • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування
 • Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
 • Проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

 • Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи “людина - світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя
 • Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування
 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика
 • Геномні технології в сільському господарстві
 • Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості
 • Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів
 • Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів
 • Генетична і регенеративна медицина
 • Імунобіотехнологічні дослідження з розробки вітчизняних профілактичних і діагностичних препаратів для виявлення маркерів інфікування збудниками інфекційних хвороб
 • Технології забезпечення донорства крові в Україні та підвищення її якості
 • Проблеми впливу на людський організм випромінювання різних частотних діапазонів та захисту населення і військовослужбовців від нелетальних видів зброї
 • Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту

Нові речовини і матеріали

 • Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення
 • Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів
 • Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів
 • Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва

Останні новини

Різне

Iнститут прикладної фізики Національної академії наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПIРАНТУРИ на 2021 навчальний рік за спеціальністю 104 – фізика та астрономія (з відривом від виробництва – 5 особи). Детальніше ...