Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2024с.н.с.  Холодов  Р.І.

Кількість публікацій у базі даних 126, з них надруковано 112:

статей у вітч. виданнях 24 статей у заруб. виданнях 19 монографій 1 підр., довідн., наук.-попул. літ. 2
Брош., рек., методики 0 тези доп. на вітч. конф. 47 Тези доп. на заруб. конф. 13 електр. публікації 0

Cписок наукових праць, що знаходяться у друці

Фомин П.И. Холодов Р.І. Нерезонансное излучение фотона в процессе фоторождения е+е- пары в магнитном поле // ЖЭТФ : стаття у вітч. виданні

Фомин П.И. Холодов Р.І. Electron-positron pair Photoproduction with Radiation of a Photon in Magnetic Field at Nonresonant Regime // Журнал ВАНТ, Харків : стаття у вітч. виданні

Фомін П.І. Холодов Р.І. Electron-positron pair Photoproduction with Radiation of a Photon in Magnetic Field at Nonresonant Regime // 3-rd International Conference on Quantum Electrodynamics and Statistical Physics (QEDSP2011). Харків, 29 серпня -2 вересня 2011 : тези доп. на вітч. конф.

Холодов Р.І. FAIR Project. Electron Cooling for HESR // Алушта, Крым, Международная школа, 07-14 июля 2011 г. : тези доп. на вітч. конф.

Холодов Р.І. Starting of works on electron cooling at the Institute of Applied Physics NAS of Ukraine // Робоча зустріча HESR Consortium Meeting 29, 13 квітня 2010, Юліх,,Німеччина : тези доп. на заруб. конф.

Cписок опублікованих наукових праць, зареєстрованих у базі даних

1 . Дяченко М. М., Новак О. П., Лебединський С. О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І. ВПЛИВ НАДКРИТИЧНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.36-37 : тези доп. на вітч. конф.

2 . Лебединська Ю. С., Лебединський С.О., Холодов Р. І. РОЛЬ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВКРАПЛЕНЬ У ПОЛЬОВИЙ ЕМІСІЙНИЙ СТРУМ З КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИСКОРЮВАЧІВ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.55-56 : тези доп. на вітч. конф.

3 . Лебединський С.О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРИНИ РЕЗОНАНСНОГО ПІКУ КОЕФІЦІЄНТА ПРОЗОРОСТІ ПОТЕНЦІАЛЬНОГО БАР’ЄРУ У ВИПАДКУ МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.57-58 : тези доп. на вітч. конф.

4 . Фоміна А.П., Новак О.П, Холодов Р. І., Маслов В.І. ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЮПІТЕРА НА СУПУТНИКИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОПРОМІНЕННЯ ЇХ ПОВЕРХНІ // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 15-17 квітня 2024 року / за ред. С. О. Лебединського – Суми: ІПФ НАН України, 2024. – 95 с.- с.91-92 : тези доп. на вітч. конф.

5 . М.М. Дяченко, О.П. Новак, Р.І. Холодов СПІН-ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ СИНХРОТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В НАДКРИТИЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.21-22 : тези доп. на вітч. конф.

6 . О. Новак, М. Дяченко, С. Лебединський, Р. Холодов ФОТОІОНІЗАЦІЯ ВАЖКИХ ІОНІВ КОРОТКИМ ЛАЗЕРНИМ ІМПУЛЬСОМ З ЕЛІПТИЧНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.41 : тези доп. на вітч. конф.

7 . В.М. Недорешта, О.І. Ворошило, Р.І. Холодов ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЕФЕКТИ В ПРОЦЕСІ ЗВОРОТНОГО КОМПТОНІВСЬКОГО РОЗСІЮВАННЯ В ПОЛІ ЛАЗЕРНОЇ ХВИЛІ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.59-60 : тези доп. на вітч. конф.

8 . Ю.С. Лебединська, С.О. Лебединський, Р.І. Холодов ВПЛИВ НА ПОЛЬОВУ ЕМІСІЮ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ПРИПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИСКОРЮВАЧІВ // XХІІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 26- 29 березня 2024 року) , с.59 : тези доп. на вітч. конф.

9 . M Diachenko, O Novak, R Kholodov Spin-polarization effects in the one-photon pair production in a supercritical magnetic field // Modern Physics Letters A, 2450064 : стаття у заруб. виданні

10 . O. Novak, M. Diachenko, R. Kholodov Relativistic effects in ionization of heavy hydrogen-like ions by short x-ray pulses // Physica Scripta, 2023, 98, Выпуск 61 065404 : стаття у заруб. виданні

11 . О. Новак, М. Дяченко, Р. Холодов ІОНІЗАЦІЯ ПРИ ЗІТКНЕННІ ІОНУ СВИНЦЮ ТА АЛЬФА-ЧАСТИНКИ В КОРОТКОМУ РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ІМПУЛЬСІ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.129 : тези доп. на вітч. конф.

12 . Лебединський С.О., Карпенко О.Ю., Батурін В.А., Холодов Р.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВАКУУМНИХ ВИСОКОГРАДІЄНТНИХ ПРОБОЇВ З ІОННО-МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МІДНИХ ЕЛЕКТРОДІВ // XХІ конференція з фізики високих енергій та ядерної фізики (Харків, 21 - 24 березня 2023 року) , с.128 : тези доп. на вітч. конф.

13 . V.I. Maslov, M. Cassé, O.K. Cheremnykh, A.P. Fomina, D. Grasso, R.I. Kholodov, O.P. Novak, R.T. Ovsiannikov Structures of vortexes near the poles of planets of the solar system // XVI International Workshop “PLASMA ELECTRONICS AND NEW METHODS OF ACCELERATION” (September 5-6, 2023) NSC KIPT, Kharkiv, Ukraine, p.18 : тези доп. на вітч. конф.

14 . Дяченко М.М., Холодов Р.І. Нелінійні ефекти при проходженні зарядженої частинки крізь електронну плазму // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 36-37. : тези доп. на вітч. конф.

15 . Лебединський С.О., Лебединська Ю. С., Холодов Р. І. Теоретичні дослідження впливу пор у при поверхневому шарі металу на густину струму польової емісії // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 10-12 квітня 2023 року – с. 53-55. : тези доп. на вітч. конф.


1  2  3  4  5  6  7  8  вперед >>