Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України

 

Оголошення

оголошення на наступний рік | оголошення за попередній рік |


ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ на 2023 навчальний рік з відривом від виробництва — 3 особ и за спеціальністю 104 – фізика та астрономія. До аспірантури Інституту прикладної фізики НАН України на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра та спеціаліста (включно 2015 рік). До заяви на ім'я директора Інституту прикладної фізики НАН України додаються: 1. Особовий листок з обліку кадрів. 2. Витяг з трудової книжки (за наявності). 3. Автобіографія. 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома). 5. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферат з обраної наукової спеціальності. 6. Відгук наукового керівника на реферат (цикл наукових праць) із зазначенням оцінки (відмінно, добре, задовільно). 7. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о. 8. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності). 9. Копія паспорта. 10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 11. 2 фотокартки 3х4 см. Порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов’язаних військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 . Документи подаються у швидкозшивачі. Оригінали паспорта (документа, що замінює паспорт), ідентифікаційного коду, диплому про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови вступники пред’являють особисто. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. Подання документів на конкурс до аспірантури Інституту проводиться з 21 серпня до 11 вересня 2023 р. (м. Суми, вул. Петропавловська, 58, к. 9, тел.: +38 0542 224 608) .   Абітурієнти складають вступні іспити із наукової спеціальності (в обсязі програми для ЗВО), з іноземної мови у вересні - жовтні 2023 р . Навчальний рік в аспірантурі починається з 01 листопада 2023 р. Учений секретар IПФ НАН України Олексій ВОРОШИЛО __________________________________________________________________________________ * кількість міст буде встановлена за результатам конкурсного відбору на розміщення державного замовлення, що проводить НАН України. Результати на початку серпня 2023 р.