Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України
 

Освітньо-наукова діяльність

Ліцензування

–  Наказ МОН України № 1508л від 09.12.2016 "Про ліцензування освітньої діяльності".
–  Витяг з ЕДБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-наукова програма

–  Освітньо-наукова програма "Фізика" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти -2023.
–  Проєкт: Освітньо-наукова програма "Фізика" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти -2023.
–  Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі ІПФ НАН України -- 2016.

Робочі програми навчальних дисциплін

–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Методологія та методи наукових досліджень” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Інформаційні технології в науці” 2023-2024 н.р..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Представлення результатів наукових досліджень” 2023-2024 рр...
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Науково-педагогічна практика” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Комп'ютерне моделювання фізичних процесів” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Сучасні проблеми фізики елементарних частинок та взаємодії опромінення з речовиною та полями” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Ядерно-фізичні методи дослідження” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Основи фізики прискорювачів та іонной імплантації” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Механіка контактної взаємодії та теорія тріщин” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни «Фізика пучків заряджених частинок» 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Рентгенівський фазовий контраст” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Екологічно чиста стійка енергетика” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Квантова електродинаміка сильних світлових полів” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Моделювання стохастичних процесів та систем” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Випадкові процеси” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Числові методи математичної фізики” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Фізика твердого тіла” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Іонна і електронна оптика” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Застосування ядерної фізики в медицині” 2023-2024 рр..
–  СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» 2023-2024 рр..
–  РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Філософія науки та культури".

Навчальний план

–  Навчальний план.

Розклад занять

–  Розклад занять для здобувачів першого року навчання (2023-2024 р.н.).
–  Розклад занять для здобувачів другого року навчання (2023-2024 н.р.).
–  Розклад занять для здобувачів третього року навчання (2023-2024 н.р.).

Програма кандидатського іспиту

–  УВАГА ВСТУПНИКАМ ДО АСПІРАНТУРИ.