Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України
 

Освітньо-наукова діяльність

Ліцензування

–  Наказ МОН України № 1508л від 09.12.2016 "Про ліцензування освітньої діяльності".
–  Витяг з ЕДБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-наукова програма

–  Освітньо-наукова програма "Фізика" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти -2023
–  Проєкт: Освітньо-наукова програма "Фізика" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти -2023.
–  Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі ІПФ НАН України -- 2016.

Робочі програми навчальних дисциплін

–  СИЛАБУС навчальної дисципліни “Представлення результатів наукових досліджень”.

Навчальний план

Розклад занять

Програма кандидатського іспиту

–  Про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури Інституту.
–  ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ в аспірантуру зі спеціальності 104 — Фізика та астрономія.
–  Вимоги до екзамену по іноземній мові (англійська)..
–  Розклад вступних іспитів в аспірантуру ІПФ НАН України 2023 р..