Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Аспірантура| Спецрада К 55.250.01| Паспорт спеціальності 01.04.20 - фізика пучків .. |

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок

ЗАТВЕРДЖЕНО постанова президії ВАК України 20.11.1997 N 12-07/9

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує, проблеми отримання, прискорення та накопичення пучків заряджених частинок (лептонів, адронів, стабільних і радіоактивних ядер), їх взаємодію з речовиною, використання для прикладних задач.

II. Напрями досліджень:

 1. Способи отримання пучків заряджених частинок на прискорювачах; джерела неполяризованих і поляризованих струменів заряджених стабільних і нестабільних частинок; прискорювачі кластерів; формування потоків заряджених частинок; методи транспортування, нагромадження й охолодження струменів частинок; кільцеві прискорювачі та двоструменева взаємодія; комп'ютерне моделювання.
 2. Процеси у прискорювачах заряджених частинок; процеси в джерелах іонів та електронів.
 3. Стійкість і діагностика параметрів руху електронів і іонів в електричних і магнітних полях.
 4. Загальні питання взаємодії електронів із твердим тілом.
 5. Радіаційні ефекти, розпилення, відбивання електронів від поверхні; емісія електронів, іонів, фотонів при бомбардуванні поверхонь електронами.
 6. Термомеханічні ефекти іонного й електронного бомбардування; орієнтаційні ефекти.
 7. Елементарні процеси при взаємодії пучків заряджених частинок із різними речовинами; пружні зіткнення, іонізація, перезарядження, рекомбінація; захоплення та відрив електронів; каналювання.
 8. Негативні іони, багатозарядні іони; іонні пучки; радіоактивні струмені частинок.
 9. Обробка матеріалів іонними й електронними пучками; іонна імплантація.
 10. Релятивістські електронні пучки.
 11. Пучковий нагрів плазми; пучки в інерційному утриманні плазми; прискорення заряджених частинок у плазмі.
 12. Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ.
 13. Випромінювання заряджених частинок.
 14. Взаємодія пучків з електромагнітними хвилями в надструмових плазмових і вакуумних приладах НВЧ; хвилі просторового заряду.
 15. Лазери на вільних електронах.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

фізико-математичні науки.

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...