Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка

Аспірантура| Спецрада К 55.250.01| Паспорт спеціальності 01.04.02 - теор. фізика |

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.02 - Теоретична фізика. Група спеціальностей 01.04 - Фізика

Затверджено постановою президії ВАК України від 20.11.1997 № 12 - 07 / 9

I. Формула спеціальності

Теоретичні дослідження, які дають нові результати (передбачають нові фізичні ефекти), розробка та застосування нових фізичних теорій і методів теоретичної фізики для виявлення і опису фізичних законів і конкретних фізичних явищ. Спеціальність включає в себе всі напрямки досліджень у фізиці.

II. Області досліджень

Теоретичні дослідження у таких напрямках:

 1. класичної та квантової теорії поля;
 2. статистичної фізики (математичні основи, статистична теорія квантових систем, нерівноважна статистична фізика);
 3. теорії багаточастинкових систем;
 4. теорії гравітації;
 5. фізики елементарних частинок;
 6. релятивістської астрофізики та космології;
 7. теорії ядра та ядерних реакцій;
 8. квантової теорії розсіяння;
 9. теорії твердого тіла;
 10. фізики конденсованих середовищ;
 11. теорії низькорозмірних систем;
 12. теорії класичних і квантових рідин;
 13. фізики поверхонь;
 14. теорії фазових переходів та критичних явищ;
 15. теорії невпорядкованих систем;
 16. класичних та квантових систем;
 17. теорії рідких кристалів;
 18. теорії магнетизму та сегнетоелектрики;
 19. фізики пластичності та міцності;
 20. теорії надпровідності;
 21. спектроскопії атомів, молекул та кристалів;
 22. теорії плазми та плазмоподібних середовищ;
 23. теорії нелінійних процесів в активних середовищах;
 24. математичних методів у теоретичній фізиці;
 25. математичного моделювання процесів природи.

Дисертації, присвячені теоретичному опису фізичних ефектів, виявлених на основі результатів експериментальних досліджень, з використанням відомих методів теоретичної фізики та в рамках відомих теорій, які не дають нових результатів (не передбачають нових фізичних ефектів), повинні подаватися до захисту за спеціальностями, до яких належать відповідні експериментальні дослідження.

III. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені:

фізико-математичні науки

Останні новини

Різне

Доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature Детальніше ...

Доповідь зав. відділу, д.ф.-м.н., проф. Пономарьова О.Г. "іонна оптика ядерного мікрозонда" доступна на ресурсі Youtube Детальніше ...

Семінари

Науковий семінар відділу квантової електродинаміки у сильних полях та лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструктивних матеріалів під дією опромінення Час проведення: 02.12.2020 Детальніше ...

Конкурси

Увага: Конкурсний відбір науково-технічних розробок за державним замовленням на 2021-2022 роки Кінцевий термін подачі документів: 21.12.2020 Детальніше ...