Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ ПрофспілкаКонкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.

Розпорядженням Президії НАН України від 15.01.2021 № 18 оголошено конкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.

Конкурс проводиться згідно з Концепцією програми, затвердженою постановою Президії НАН України від 11.03.2020 № 84.

Основні розділи Програми:

 1. Розроблення методологічних основ математичного моделювання на основі суперкомп’ютерних технологій.

 2. Розроблення методів високопродуктивних обчислень (НРС) та інтелектуальних систем для автоматизації дослідження та розв’язання  складних задач.

 3. Розвиток об’єднаної грід- і хмарної інфраструктури для розподілених обчислень та її інтегрування до Європейської хмари відкритої науки, розроблення хмарно-орієнтованих сервісів, сервісів машинного навчання та штучного інтелекту.

 4. Розроблення та дослідження методології, моделей та інструментів системного аналізу в міждисциплінарних дослідженнях на основі інтелектуального аналізу великих даних (Big Data).

Участь у конкурсі за Програмою передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

 1. У конкурсі можуть брати участь проєкти, виконавцями та співвиконавцями яких є лише установи НАН України.

 2. До участі в конкурсі допускаються тільки проєкти, спрямовані на реалізацію основних розділів Програми відповідно до її Концепції.

 3. Проєкт має бути схвалений вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.

 4. Одна особа може бути керівником тільки одного проєкту.

 5. Запити установ НАН України на участь у конкурсі за Програмою (далі – Запит) формуються та роздруковуються винятково за допомогою Розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАН України).

 6. У Запиті наводяться перспективні обсяги фінансування на весь строк виконання проєкту (термін виконання проєкту визначає виконавець), але фінансування проєкту визначається замовником Програми (НАН України) відповідно до фактично виділених коштів на виконання завдань Програми на поточний рік.

 7. У Запиті вказується розділ Програми.

Запити подаються у паперовому вигляді у двох примірниках за адресою: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 54, кім. 518 вченому секретарю Відділення інформатики НАН України Гороховатській Ользі Ярославні, тел.: (044) 239-6541. 

 1. Термін подання запитів – з 18.01 по 16.02 2021 р.

 2. Дата подання запиту визначається датою його реєстрації Науковою радою Програми.

 3. Запити, що не відповідатимуть вимогам конкурсу або невчасно подані, до участі в конкурсі не допускаються.

 4. Запити, що не пройшли конкурс, не повертаються.

 5. Заявник має право відкликати поданий запит в межах вищезазначеного терміну.

У місячний строк після завершення терміну подання документів Наукова рада Програми забезпечує проведення наукової експертизи запитів, допущених до участі в конкурсі, та визначає переможців.

Розгляд запитів здійснюється з урахуванням таких основних критеріїв:

 • відповідність мети і завдань проєкту основним розділам Програми; 

 • інноваційність наукових підходів;

 • актуальність проєкту для вирішення потреб науки, техніки, економіки, національної безпеки та оборони України;

 • науковий рівень публікацій заявника;

 • повнота опису наукової продукції, яка буде створена, очікуваних результатів виконання проєкту;

 • проєкт не може дублювати роботи з поточної бюджетної тематики, а також підтримані іншими конкурсами; 

 • перспективи впровадження (використання) результатів виконання проекту.

Перевага надаватиметься проєктам, за якими результат буде отримано протягом 2-3 років.


Джерело: Конкурс проєктів з виконання завдань Цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання у міждисциплінарних дослідженнях процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.


Останні новини

Конкурси

Стартував конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки Кінцевий термін подачі документів: 04.05.2021 Детальніше ...