Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2019Звітність за науковими роботами

Нагадування керівникам наукових робіт !

Термін - до 10 грудня 2018 р.

 • Анотовані звіти за 2018 рікі. (Зразок оформлення)
 • В електронному вигляді скорочений анотований звіт (обсягом 0,5 – 1 сторінки формату А4, в якому в заголовку вказати назву роботи, основні результати, дати оцінку рівня дослідження (перевищує міжнародні стандарти високого рівня; відповідає міжнародним стандартам високого рівня; певною мірою відповідає національним стандартам високого рівня) і характеристику його наукової та практичної значимості; окремим пунктом відобразити досягнення в галузі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища та сталого розвитку; в кінці – основних авторів здобутку). 

Термін - до 18 грудня 2018 р.

 • Керівникам наукових робіт, виконання яких завершується у 2018 р. подати до науково-організаційного відділу необхідні дані для закриття роботи згідно додатку 1.
 • Керівникам наукових робіт, в яких замовником передбачений проміжний звіт за 2018 р., подати до науково-організаційного відділу дані відповідно додатку 2.

Додаток 1

 1. Звіт (в паперовій та електронній формах) з титульним листом, з підписами авторів (1 екз. зберігається в Інституті, другий - замовнику, третій, за бажання, зберігається у відділі). Звіт оформляється відповідно до ДСТУ 2015 р. Окремо надати титульний лист з підписом і печаткою для УкрІНТЕІ.
 2. Головне із реферату звіту в облікову картку (ОК) на  українській, російській і англійській мовах в електронній формі: Опис науково-технічної  продукції –дані  для ІК: Технічні переваги. Науково-технічний рівень (щодо кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів, прототипів).  Економічні переваги (які, за рахунок чого). Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність.   Назва науково-технічної продукції (укр., рус., анг.).
 3. Список виконавців наукової роботи в паперовій формі з зазначенням шифра роботи, назви роботи, виконавців з приведенням посад, ступенів і вчених звань – 1 екз., з підписами виконавців. Також надати список виконавців в електронній формі
 4. В електронному вигляду перелік найбільш значимих праць з наукової роботи (основні публікації із звіту для ОК).
 5. Довідка про патенти ( довідка – як додаток до протоколу про закриття теми).
 6. Для наукових робіт відомчого замовлення - завірені належним чином рецензії експертів, що характеризують результати наукових досліджень (не менше від двох рецензентів з різних організацій).
 7.  Акт про впровадження наукової роботи (для прикладних робіт обов᾿язковий

Додаток 2

 1. Звіт (в паперовій та електронній формах) з титульним листом, з підписами авторів (1 екз. зберігається в Інституті, другий - замовнику, третій, за бажання, зберігається у відділі). Звіт оформляється відповідно до ДСТУ 2015 р. Окремо надати титульний лист з підписом і печаткою для УкрІНТЕІ.
 2. Головне із реферату звіту в облікову картку (ОК) на  українській, російській і англійській мовах в електронній формі
 3. Список виконавців наукової роботи в паперовій формі з зазначенням шифра роботи, назви роботи, виконавців з приведенням посад, ступенів і вчених звань – 1 екз., з підписами виконавців. Також надати список виконавців в електронній формі
 4. В електронному вигляду перелік найбільш значимих праць з наукової роботи (основні публікації із звіту для ОК).

 

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав. лабораторії рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів Лебедя Олександра Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника. Детальніше ...

Конференції

V Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (22-24.04.2019) Детальніше ...