Картинка
Новини Про Інститут Наукова діяльність Структура Аспірантура Закупівлі Контакти Конференції ІПФ Профспілка СПЕТФ-МНФ-2019Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

17 квітня 2018 р. о 1500

Порядок денний

  • Скороход Р.

    Моделювання радіаційно-індукованої сегрегації в трикомпонентних сплавах

    В моделі радіаційно-індукованої сегрегації, що базується на першому та другому законах Фіка з урахуванням зворотного ефекту Кіркендала, розроблений комп’ютерний код, за допомогою якого для трикомпонентних сполук знайдені просторова і часова залежності концентрацій компонентів та точкових дефектів. Проведено моделювання радіаційно-індукованої сегрегації при різних початкових концентраціях компонентів, температурах, швидкостях утворення дефектів і набраних дозах опромінення. Продемонстрований процес досягнення стаціонарного стану при збільшенні дози опромінення.

  • Аспірант А.Ю.

    Побудова діаграми Пурбе для вивчення корозії реакторних матеріалів

    Корозія – це процес самовільного руйнування металів та сплавів у результаті фізико-хімічної взаємодії з оточуючим середовищем. Метали та сплави є найбільш важливими конструкційними матеріалами. Економічні втрати внаслідок корозії у промислово розвинутих країнах досягають 3-5% від національного доходу. Вивчення можливості зменшення наслідків виникнення корозії є досить актуальним. Для встановлення межі термодинамічної можливості протікання електрохімічної корозії металів зазвичай використовують діаграми Пурбе (діаграми станів системи метал-вода). Вони дають інформацію про термодинамічну рівновагу між металом, його йонами в розчині або нерозчинними продуктами реакції для різних електродних потенціалів φ (у вольтах за водневою шкалою) метала та різних pH водного розчину.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради

 

 

Останні новини

Різне

Вітаємо к.ф.-м.н., зав. лабораторії рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів Лебедя Олександра Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника. Детальніше ...

Конференції

V Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики" (22-24.04.2019) Детальніше ...