Картинка


Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • завідувача відділу

  №10 - Відділ фізики пучків заряджених частинок - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

 • завідувача лабораторії

  Відділ ядерно-фізичних досліджень, №31 – Лабораторія рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

 • завідувача сектору

  Відділ ядерно-фізичних досліджень, №33 – Сектор - Центр коллективного користування "Прискорювальний мас-спектрометр" - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

 • провідного наукового співробітника

  Відділ ядерно-фізичних досліджень, №34 – міжвідомча лабораторія фізичних методів аналіза руд - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

 • старшого наукового співробітника

  №10 - Відділ фізики пучків заряджених частинок - Вакансій 1 -Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

 • наукового співробітника

  Відділ радіаційної біофізики - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.
  Відділ квантової електродинаміки сильних полів - Вакансій 2 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.
  №60 – Відділ моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетворень у конструкційних матеріалах - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів

 • молодшого наукового співробітника

  Відділ радіаційної біофізики - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.
  Відділ ядерно-фізичних досліджень, №31 – Лабораторія рентгеніської фазоконтрастної томографії на основі малогабаритних прискорювачів - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.
  Відділ ядерно-фізичних досліджень, №33 – Сектор - Центр коллективного користування "Прискорювальний мас-спектрометр" - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.
  лабораторія прискорювачів прямої дії та іонної імплантації і модифікації реакторних матеріалів - Вакансій 1 - Термін проведення конкурсу до 30 червня 2019 р.

  вимоги: особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають  заяву про участь у конкурсі, заповнену анкету учасника конкурсу (форма анкети додається), підписану завідувачем кадрів Інституту та згоду на обробку персональних даних (форма згоди додається).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).


Документи подаються до 30 червня 2019 року (м. Суми, вул. Петропавлівська 58, ІПФ НАН України, кімн.9 — науково-організаційний відділ, тел. 22-46-08)


Дата: 31 травня 2019 р.

термін подачі матеріалів: 30.06.2019