Картинка


Вітаємо н.с.відділу № 40 Дяченка М.М.та м.н.с.Хелемелю А.В. з присудженням Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р.

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (далі - Премія):

за роботу "Резонансні та поляризаційні ефекти при розповсюдженні фотонів та іонів в магнітоактивних середовищах":

Дяченку Михайлу Михайловичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

Хелемелі Олексію Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;