Картинка


Науковий семінар з квантової електродинаміки у сильних полях

18 квітня 2018 р. о 1600

Порядок денний

  • Аспірант Нікішкін І.І.

    Перевірка теорії Ейнштейна вказала на те, що Сонце втрачає свою масу (огляд літератури)

  • Н.с. Дяченко М.М.

    Подвійне променезаломлення фізичного вакууму в магнітному полі

    Продовжено вивчення явища подвійного променезаломлення фізичного вакууму в магнітному полі за допомогою квазікласичного, квантово-механічного підходів та методом стандартної теорії розсіяння. Досліджуються закономірності впливу зовнішнього магнітного поля на зміну поляризації фотонів з різного діапазону енергій. Знайдено параметри поляризації кінцевого фотона (параметри Стокса, кут повороту площини поляризації, параметр еліптичності) в сильному магнітному полі.

Запрошуються студенти, співробітники, викладачі

Місце проведення: м. Суми, вул. Петропавлівська 58, зала засідань вченої ради