Картинка
Аспірантура ІПФ НАН України

Анкета для опитування здобувачів третього рівня вищої освіти (освітньо-науковий рівень - доктор філософії) ІПФ НАН України


У наявності є навчальні завдання, пов’язані із виконанням досліджень 0 1 2 3 4 5
Критерії оцінювання є зрозумілими 0 1 2 3 4 5
Оцінювання є об’єктивним 0 1 2 3 4 5
Я отримую коментарі з приводу виконання своєї роботи 0 1 2 3 4 5
Мені відомі процедури звернення, оскарження та апеляцій для здобувачів стосовно освітнього процесу в аспірантурі ІПФ НАН України 0 1 2 3 4 5
Я ознайомлений(на) із політикою інституту щодо академічної доброчесності 0 1 2 3 4 5
В інституті проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності 0 1 2 3 4 5
Викладачі використовують різні форми санкцій за прояви академічної недоброчесності 0 1 2 3 4 5
Інститут докладає зусиль для залучення аспірантів до моніторингу, перегляду та поліпшення якості освітньої програми 0 1 2 3 4 5
Впродовж навчання мене регулярно інформували про результати опитувань та прийняті рішення 0 1 2 3 4 5
Викладачі проводили консультації та надавали допомогу при зверненні 0 1 2 3 4 5
Я отримую поради щодо якості мого навчання від викладачів 0 1 2 3 4 5
До викладання та навчального процесу долучались експерти галузі та науковці-практики 0 1 2 3 4 5
Я залучений(на) до наукової діяльності наукового керівник 0 1 2 3 4 5
Я задоволений матеріально-технічним та інформаційно-методичним забезпеченням моєї освітньої програми 0 1 2 3 4 5
У разі потреби я маю підтримку у вирішенні навчальних та організаційних питань з боку відділів інституту 0 1 2 3 4 5
Інститут надає комфортні та безпечні умови навчання 0 1 2 3 4 5
У разі виникнення небезпечної ситуації, (прояву насильства, дискримінації, сексуальних домагань, корупції) в інституті є можливість скористатись 0 1 2 3 4 5
Мої права та свободи як особистості не порушувались (релігійні, статусні, гендерні, етнічні тощо) 0 1 2 3 4 5
Інститут надає багато різних можливостей для навчання та розвитку 0 1 2 3 4 5
Я мав(ла) можливість вільного вибору навчальних дисциплін 0 1 2 3 4 5
Я мав(ла) можливість вибору завдань, форм та методів їх виконання 0 1 2 3 4 5
Я мав(ла) доступ до інформації та можливість взяти участь у програмах академічної мобільності 0 1 2 3 4 5
Я мав(ла) можливість отримання практичного досвіду зі спеціальності під час навчання в аспірантурі 0 1 2 3 4 5
Я задоволений(на) якістю отриманого досвіду під час навчання в аспірантурі 0 1 2 3 4 5
Вважаю навчальне навантаження за освітньою програмою оптимальним 0 1 2 3 4 5
Мені достатньо часу для виконання самостійної роботи 0 1 2 3 4 5
На мій погляд, в процесі навчання я отримав(ла) необхідні загальні і професійні компетентності та актуальні навички 0 1 2 3 4 5
Я би рекомендував іншим навчатись в аспірантурі ІПФ НАН України 0 1 2 3 4 5
Навчання допомогло мені почуватись більш впевнено в професійних питаннях 0 1 2 3 4 5
Загалом я задоволений(на) навчанням за освітньою програмою 0 1 2 3 4 5